Toto sa nám nepáči

Vážení podielnici

Úprimne musím povedať, že táto sekcia vznikla aj vo vašom spoločenstve a podnetom bol príspevok pána Ing. Ivana Barloga na http://barlog.blog.sme.sk/c/233625/Starobocianska-dolina.html

Máme záujem aby takýchto pohľadov bolo čo najmenej. Ale k tomu nestačí len písať o tom ale niečo naozaj urobiť.

Predovšetkým je potrebné aby sa ľudia začali viac zaujímať o svoj majetok, snažili sa ho v teréne identifikovať a hlavne aby sa oň začali starať. A ak svoj majetok dajú do prenájmu aby sa pravidelne zaujímali o to ako s ním nájomcovia zaobchádzajú.

Tak isto sa nám lesníkom nepáči neporiadok v Starobotskej doline a už sme podnikli kroky na odstránenie tohto stavu. Všetko však nejde zo dňa na deň a aj pre veľký rozsah kalamity sa aj nám zdá že neporiadok neubúda.

Pre nás však okrem likvidácie kalamity ostávajú prioritou agrotechnické termíny pre zalesnenie vyťažených plôch ale predtým samotné vyčistenie plôch po ťažbe. Pre odstraňovanie potencionálnych a čerstvých chrobačiarov tak isto už stojacích suchárov samostatne stojacich, roztrúsene alebo v malých skupinách boli zriadené dve pracovné partie na ich vyhľadávanie a likvidovanie.

Za ťažbové partie odberatelia museli pred začiatkom prác zložiť zálohu 1000 euro na partiu na poriadok v lese. Lesníci priebežne aj napriek tomu zbierajú odpad po tažiarských skupinách…

Na lesnom pôdnom fonde sa snažíme o dodržiavanie poriadku. Neporiadok v dolinách je okrem lesneho pôdneho fondu aj na poľnohospodárskom pôdnom fonde. Tam lesníci nehospodária. Po skončení prác v ťažbe nad potokmi na LPF musia pred odchodom ťažiarske skupiny drevo z potokov vyťahať. To, že to na PPF tak nie je svedčí o tom aký majú vzťah k pôde vlastníci a spoločnosti, ktoré majú pôdu prenajatú a berú s PPA dotácie. A vlastne asi to dovolili a nevadí im to. O tom aký majú vzťah odberatelia dreva a ťažiarske skupiny (nie samozrejme všetci) k životnému prostrediu ste videli v príspevku.

V najbližšej dobe sa budeme snažiť neporiadok postupne likvidovať a aj na týchto stránkach ho skrývať nemienime. Ak sa nám niečo nebude páčiť tak to budeme neodkladne riešiť.

Ako fotografie na úvod postačia fotografie z príspevku pána Ing. Ivana Barloga na http://barlog.blog.sme.sk/c/233625/Starobocianska-dolina.html

Odborný lesný hospodár 
Ing. Róbert Gombárik