Lesný geocaching

Vážení podielnici

V sekcii lesnícky geocaching nájdu priestor tí z vás ale aj návštevníci našej stránky, ktorí hľadajú dobrodružstvá, objavujú neznáme a túžia spoznať nepoznané, vymýšľajú nové cesty, cestujú do rôznych kútov sveta a tak kŕmia svoj hlad po niečom čo uspokojuje potrebu sebarealizácie.

Ak patríte medzi takých, ktorí radi spoznávajú niečo nové, po dosiahnutí cieľa sa cítite ako víťazi, túžite vždy naplánovánú cestu dokončiť tak budete prekvapení čo,všetko môžete objaviť v našom lesnom spoločenstve.

Bude to určitým spôsobom dobrodružná hra a zároveň štúdium lesníctva cestovaním, pozorovaním a dobrodružstvom. Prejdete sa  lesom tak ako ním prechádzajú lesníci. Naučíte sa pohybovať vo voľnom teréne a všímať si veci, ktoré  na bežných túrach nevnímate. Cieľom tejto hry je vlastne podnietiť záujem o spoznanie majetku drobnovlastníkov lesov a vytvorenie si vzťahu k nemu hlavne u mladšej generácie, ktorá v budúcnosti bude pokračovať v tradícii lesníctva tohto regionu.

Čo budete potrebovať?

Základnou podmienkou je byť užívateľom GPS navigátora alebo jeho priateľom. Tak isto potrebujete mať prístup na internet.

O čo pôjde?

Geocacher – hladač si z našej stránke stiahne trasu vo formáte *.shp s manuálom, ktorú predtým prešiel odborný lesný hospodár .

Po celej dĺžke trasy ,ktorá bude charakterizovať vlastne neviditeľný náučný chodník bude množstvo zastávok označených bodmi s číslami v stiahnutom súbore. Z manuálu sa dozviete napr.: v akom prostredí sa nachádzate,čo vidíte… Na konci každej trasy bude  výrazný prírodný objekt ako skala, starý strom,sútok potokov.. Tento objekt sa bude pokladať za stred. Od tohto stredu v okruhu 10m bude umiestnená keška – skrýša, v ktorej najdete poklad (určitý predmet) ,ktorým bude vaša cesta znamenať nájdenie cieľa alebo bude pre vás znamenať podniknúť ďalšiu cestu za dosiahnutím cieľa  a stať sa tak víťazom.

Odkázaný budete len na pár informácii z našej stránky a potom už len na vaše schopnosti. Hladať budete v úplne neznámom teréne. Prechádzať zaujímavými ale aj menej zaujímavými miestami nášho spoločenstva. Skrýše budú umiestnené na rôznych miestach, ktoré vás potešia ale aj takých ktoré vás privedú zamyslieť sa nad tým čo uvidíte v našom spoločenstve.

Čo bude skrýšou?

Skrýšou bude napríklad skalná štrbina, bútľavý strom.. kde sa bude nachádzať sklenená nádoba, trubka z plástu.. s pokladom. ktorej je ceruzka, zápisník – logbook a rôzne iné predmety.

Zásady

Keďže sa budete pohybovať  v neznámom teréne na pozemkoch SBUPS Vyšná Boca, kde prídete do styku s rôznymi nástrahami ako je náročnosť terénu, divá zver práca v lese… je nutné aby ste dodržiavali zásady pohybu, a správania sa , ktoré budú pred spustením  lesníckeho geocachingu  pre vašu bezpečnosť včas zverejnené.

Pokiaľ po tejto forme turizmu zatúžite bude pre nás potešením vedomie, že sa vám tento spôsob poznávania blízkeho okolia Vyšnej Boce páči a vyrastá nová generácia našich nasledovníkov s úprimným vzťahom k prírodnému prostrediu, v ktorom žijeme.

Chceme aby aj váš pohľad na to čo uvidíte bol výzvou na zlepšenia situácie v prírodnom prostredí , poprípade povzbudenie  pre nás čo sa staráme o majetok spoločenstva.

Človek ktorý rád cestuje, vymýšľa nové a nové cesty, hľadá niečo nepoznané, objavuje neznáme, snorí v rôznych kútoch sveta, uspokojuje potrebu sebarealizácie a kŕmi hlad poznania. Takýto človek je istým spôsobom dobyvateľ. Absolvuje naplánovanú cestu a cíti sa ako víťaz. Opäť videl niečo nové, opäť zvládol svoj plán, splnil misiu, dokázal to!

Je to určitým spôsobom ako hra. Ako hra, ktorá ho vedie ďalej, s jasným zámerom, prísť do cieľa. Ale čo ak cieľ nepozná? Čo ak je zámerom celej cesty vlastne nájsť cieľ? Možno si mnohí z čitateľov teraz chytajú hlavy a kladú otázku, o čom to tu píše? Tak ja vám to prezradím. O hre. O hre s názvom geocaching. Dovoľte mi aby som vás zoznámila.

Geocaching je pre všetkých zúčastnených zábava, v podstate určitý druh športu, a podľa rôznych štúdií spadá do kategórie „špecifických foriem turizmu“. Jednoducho povedané  dobrodružná hra. Má však jednu podmienku, je určená výlučne pre užívateľov GPS navigátorov a ich priateľov. Geocacher – hľadač – teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač a tiež prístup na internet.

O čo vlastne ide?

Tvorca skrýše hocikde na svete ukryje „poklad“, ktorého poloha sa zameria pomocou GPS navigátora a tieto súradnice sa zaznamenajú na internet. Niekto iný – hľadač pokladu – geocacher doma sadne k počítaču, spustí internet a klikne na oficiálnu stránku geocachingu. Tam si vyhliadne skrýšu v určitej známej, menej známej či úplne neznámej lokalite, ktorú by chcel nájsť a pozrie si jej popis. Úlohou hry je nájsť skrýšu pomocou GPS navigátora. Hľadá sa v úplne neznámom teréne, cudzom prostredí, nepoznanom mieste. Človek je odkázaný iba na krátky popis z internetu, navigátor a svoje vlastné schopnosti. Hľadaná skrýša môže byť ukrytá v prostredí mesta alebo v prírode. Aj niekde inde.

Čo znamená názov?

Názov tvoria dve anglické slová, pričom geo znamená zem a cache znamená skrýša(„keška“). Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Často sú skrýše však aj na menej príjemných miestach, o to viac však zaujímavejších. Záleží to od obtiažnosti, akoby od „levelu“ do ktorého ste sa vypracovali počas hrania tejto hry. Začiatočníci si vyberajú skrýše v okolí svojho domova, na miestach, ktoré poznajú, aby ich popis z internetu doviedol na známe miesto. Avšak „starí“ pátrači, pokročilí geocacheri, chcú viac, hľadajú skrýše, ktoré sú im vzdialené. Potrebujú objavovať, hľadať, snoriť a nakoniec zvíťaziť. Čím dlhšie hľadajú, tým viac chutí víťazstvo. Čím ťažšia skýš, tým väčšia radosť.

Čo tvorí skrýšu?

Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník – logbook a rôzne iné predmety. Je tam množstvo rôznych vecí, záleží od autora a návštevníkov. Väčšinou sú to plyšové hračky, komponenty z PC, zľavy na nejaký nákup, lístky niekam, CD-čká, prívesky, odznaky atď.

Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov. Úspešný geocacher sa podpíše a môže niečo pripísať do zápisníka (logbooku), ktorý sa spolu s ceruzkou ukrýva v nádobe. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými. V geoskrýši nemá byť alkohol, cigarety, zbrane, náboje, drogy a pod. Neodporúča sa nechávať v skrýši jedlo, môže sa pokaziť alebo môžu za ním ísť zvieratá.

Kde sa zakladajú skrýše?

Geoskrýše sa nachádzajú doslova hocikde. Môže to byť na stene skaly alebo aj pod vodou, ale potom ide o hru tej najťažšej úrovne, pretože na jej nájdenie treba špeciálne vybavenia. Obyčajné skrýše pre obyčajných pátračov bývajú obvykle v lese za nejakým kríkom alebo v starom bunkri z druhej svetovej vojny či v zrúcanine hradu. Všetko záleží od vynaliezavosti jej zakladateľa.

V roku 2008 je datovaných na svete viac ako pol milióna geo-skrýší. V Českej republike je ich viac ako 6600. V súčasnosti na Slovensku je na oficiálnej stránke geocachingu registrovaných viac ako 1840 geo-skrýší. Počet ľudí, ktorí sa venujú geocachingu nemožno zistiť. Podľa štatistík stránky oficiálnej stránky však na svete nájde v priebehu sedem dní aspoň jednu skrýš viac ako 50 000 ľudí.

Ak ste typ, ktorému sa zdá nezmyselné  prejsť sa do lesa, alebo sa pozerať na nejakú zrúcaninu, skúste niekedy túto formu turistiky. Zabavíte sa, zašportujete si a navyše spoznáte nové miesta. Možno niečo nájdete i v okolí vášho domova a ani ste o tom netušili.