Dokumenty

VZ 2019

 • Rozpočet 2019 – Návrh
 • Smernica pre odmeňovanie 2019 – Návrh
 • Správa o stave členskej základne 2018
 • Správa o činnosti Dozornej rady 2018
 • Správa o lesníckej činnosti 2018
 • Správa o hospodárení 2018
 • Správa o činnosti výboru 2018
 • Uznesenie z valného zhromaždenia 13.4.2019
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 6.4. a 13.4. 2019
 • Zápisnica z čiastkového valného zhromaždenia 6.4.2019
 • Zápisnica z čiastkového valného zhromaždenia 13.4.2019
 • Zápisnica mandátovej komisie z konania valného zhromaždenia 6.4.2019 a 13.4.2019
 • Stanovisko k zonácii národných parkov
 • doplnok k zmluve o založení v zmysle novely zákona o PS