Pre OLH

Vážení kolegovia

SBUPS Vyšná Boca na svojich stránkach pripravuje v najbližšej dobe pre Vás sériu návodov pre prácu v programovom prostredí Topol rady xT. V najbližšej dobe spoločnosť Topol Software pripravuje zjednodušenú verziu tohto programu určeného pre lesnícke mapovanie, ktorého cena by sa mala pohybovať okolo cca 180 euro a mala by výrazne podporovať GPS technológie.

Naše spoločenstvo ma záujem podporovať nové trendy v lesníctve a zároveň podporovať zvyšovanie odbornej úrovne lesných hospodárov na Slovensku.

Chceme, aby ste boli pre subjekty, v ktorých pôsobíte oporou a zvyšovali tak svojimi znalosťami povedomie lesníctva a aj odbornú úroveň vlastníkov lesov.

Veľa OLH pôsobí v súčasnosti v oblastiach postihnutých  kalamitami a práve neustály pohyb kalmít a tým aj lesníckeho mapového detailu nás viedli k myšlienke pomôcť spresniť vedenie grafickej evidencie či už na úrovni ťažbovej, pestovnej, zakladaní lesa…

Celú problematiku sa budeme snažiť podať tak aby aj tí, ktorí vôbec nepredpokladali, že by sa do niečoho podobného pustili mali zo svojej práce v nasledujúcom období radosť a začali tak rozvíjať svoje kreatívne myslenie.

Vieme, že existuje v súčasnosti množstvo komplexných programových prostredí, ktoré vás môžu od toho čo Vám ponúkame odbremeniť ale my máme záujem aby ste videli že to nieje vôbec náročné a predsa Vy ste tí, ktorí vedia čo prevádzková prax potrebuje a to máte teraz možnosť naučiť sa navrhnúť a používať sami.

Stručne Vám teraz priblížime  niekoľko tém:

  1. Čo budete potrebovať
  2. Načítanie a zobrazenie lesníckej digitálnej mapy v
  3. Návrh databázy grafickej evidencie
  4. Založenie nového bloku grafickej evidencie
  5. Vektorizácia líniových objektov, plochovanie objektov, popis objektov
  6. Tlač grafickej evidencie

Budeme radi ak Vám nové poznatky prinesú radosť z práce a ukážu nový smer.

Odborný lesný hospodár
Ing. Róbert Gombárik