Vitajte

Vážení podielnici, milí návštevníci, vitajte na stránkach
Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Výšná Boca

               

                                         Vážení podielnici,

       

              v roku 2023 vám prajeme pevné zdravie, šťastie,

                        veľa osobných a pracovných úspechov

                            a pohodové prežitie všetkých dní.

 

Výbor SBU PS Vyšná Boca