Vitajte

Vážení podielnici, milí návštevníci, vitajte na stránkach
Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Výšná Boca

,

               

                                              Vážení podielnici,

           zhromaždenie SBU PS VB bolo úspešné, účasť bola 67%.

                                                                                      Zápisnica je zverejnená v sekcii dokumenty.

                                  Výbor SBU PS VB touto cestou ďakuje za účasť  podielnikom,

                                                         ktorí sa aktívne zapojili do rokovania VZ.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Výbor SBU PS Vyšná Boca