Vitajte

Vážení podielnici, milí návštevníci, vitajte na stránkach
Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Výšná Boca

Vážení podielnici, milí návštevníci

Vitajte na stránkach SBU PS VB. Veríme, že sa Vám budú páčiť a prispejú významnou mierou k podstatnému zlepšeniu informovanosti o činnosti v našom pozemkovom spoločenstve a každý z Vás si tu nájde veci, ktoré ho zaujímajú.

Tak isto tu nájdu užitočné informácie i návštevníci, ktorí zavítajú do našej obce.

V súčasnej dobe ešte prebiehajú dokončovacie práce pri likvidácii kôrovcovej a veternej kalamity. S tým je spojený aj zvýšený pohyb lesnej techniky po celom území nášho spoločenstva, preto si dovoľujeme aj touto cestou upozorniť návštevníkov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe na predmetných pozemkoch a požiadať o rešpektovanie pokynov lesníkov.

Po skončení odstraňovania následkov kôrovcovej kalamity sa bude vykonávať poťažbová úprava dotknutých plôch a v neposlednom rade vo väčšej miere aj pestevné práce.

Radi uvítame každý návrh na doplnenie a aktualizovanie obsahu našej stránky, ako aj návrhy smerujúce ku skvalitneniu činnosti nášho spoločenstva , ktorý môžete zaslať na našu E – mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.Odpovede na Vaše návrhy budeme uverejňovať v návrhoch a odpovediach.

Informácie o aktuálnej činnosti, priebehu plánovaných a vykonávaných prác a ostatných aktivitách nájdete v aktualitách.

Záverom dovoľte vysloviť presvedčenie, že toto je na rozdiel od iných tá správna cesta ako zlepšiť informovanosť členskej základne o aktuálnom dianí v SBU PS VB.

Výbor SBU PS Vyšná Boca