Štátna správa

Vážení podielnici,

pripravili sme pre Vás a orgány štátnej správy Grafickú evidenciu vo formáte *.pdf, ktorá znázorňuje jednotlivé činnosti vykonané vo vašom spoločenstve.

Tak isto tu nájdu aj orgány štátnej správy súbory pre GPS prímače vo formáte *.shp, ktoré im môžu poslúžiť pri previerkach plnenia projektov starostlivosti o lesy, poprípade iné účely.

Počas celého roka sa táto mapa bude aktualizovať, nakoľko postup prác sa v lesoch postihnutých kôrovcovými a vetrovými kalamitami neustále mení.

Začiatkom roku 2011 bude zverejnených niekolko typov máp grafickej evidencie po jednotlivých činnostiach vykonávaných v lesoch SBUPS Vyšná Boca.

Mapa, ktorú vidíte, znázorňuje stav zmien k 1.7.2010 a bolo zmapované územie cca 85% z celkovej výmery cca 1100ha počas 1 mesiaca mapovacích prác.

Plochy vykolorované žltou farbou predstavujú už zalesnené kalamitné plochy do roku 2010. V týchto plochách sa však môžu vyskytovať plochy, ktoré je potrebné uhádzať od zvyškov po ťažbe a vykonať prvé zalesnenie poprípade opakované. Treba však domapovať takéto plochy ako aj nové chodníky, zvážnice…

Lesníci v súčasnosti tieto plochy prechádzaju podrobne a dávajú návrhy na domapovanie detailov, potrebu prvého, opakovaného zalesnenia a uhadzovania plôch po ťažbe.

Plochy vykolorované šedou a svetlomodrou farbou predstavujú plochy po ťažbe z minulých rokov kde sa tento rok začalo s uhadzovaním zvyškov po ťažbe. Niektoré z týchto plôch sme už tento rok aj zalesnili.

Plochy vykolorované bordovou a svetlofialovou znázorňujú ťažbu, ktorá sa prevádza od začiatku roka a pokračuje ďalej. Tak isto niektoré z týchto plôch sú už uhádzané a aj zalesnené.

Ostatné farby predstavujú skupiny iného charakteru, ktoré len dopĺňajú mapovanie.

Grafickú evidenciu budeme pre vás priebežne aktualizovať.

Lesníci, ktorí pre SBUPS Vyšná Boca pracujú dostávajú mesačne aktualizované mapy grafickej evidencie a tak isto aj nové porastové mapy zo všetkými zmenami.

Veríme, že sa nám podarí Vás zorientovať v náročnej práci lesníkov v kalamitných oblastiach, a príblížiť k neskreslenému pohľadu na ich prácu.

Odborný lesný hospodár
Ing. Róbert Gombárik

Mapa vo formáte PDF na stiahnutie (veľkosť 6MB)
Načítanie mapy môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia